Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: Thông báo mời báo giá thuốc
Kính gửi: Các công ty, đơn vị quan tâm Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh đang có nhu cầu mua sắm thuốc dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2023.
Bệnh viện kính mời các công ty có đủ năng lực, quan tâm tham gia báo giá thuốc theo yêu cầu sau:
  • Danh mục thuốc mời báo giá: theo Phụ lục 1 đính kèm thông báo này.
  • Hình thức gửi báo giá: Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm thông báo này.
+ Bản điện tử vui lòng gửi về địa chỉ email: duocbvka@gmail.com
+ Bản giấy gửi về địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: TDP. Hưng Hòa – P. Hưng Trí - Thị xã Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh.
  • Thời gian nhận báo giá: từ ngày có thông báo đến hết ngày 10 tháng 03 năm 2023.
Thư mời được đăng trên website: http://bvdktxkyanh.com
Trân trọng./.


Danh mục thuốc mời báo giá (Xin mời tải về tại đây)
 
Top