Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: đề nghị gửi thư báo giá vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm
Để có căn cứ xây đựng giá mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, theo phụ lục 01 của công văn này gửi báo giá về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 của công văn này. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết. Trân trọng cảm ơn!
 
Top