Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: đề nghị gửi thư báo giá vật tư cho máy phân tích huyết học
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp vật tư cho máy phân tích huyết học. Để có căn cứ thực hiện mua sắm vật tư cho máy phân tích huyết học, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư cho máy phân tích huyết học trong phụ lục 1 kèm theo Công văn này gửi báo giá về địa chỉ: Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 20/02/2023. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./. Trân trọng cảm ơn!
 
Top