Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: đề nghị gửi thư báo giá vật tư cho hệ thống oxy trung tâm
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp vật tư cho hệ thống oxy trung tâm. Để có căn cứ thực hiện mua sắm vật tư cho hệ thống oxy trung tâm, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư cho hệ thống oxy trung tâm trong phụ lục 1 kèm theo Công văn này gửi báo giá về địa chỉ: Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 20/02/2023. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./. Trân trọng cảm ơn!
 
Top