Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: đề nghị gửi thư báo giá dịch vụ kiểm tra, thay thế linh kiện cho máy chụp cắt lớp
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ kiểm tra, thay thế linh kiện cho máy chụp cắt lớp, Để có căn cứ thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy chụp cắt lớp REVOLUTION ACTS, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm tra, thay thế linh kiện cho máy chụp cắt lớp REVOLUTION ACTS trong phụ lục 1 kèm theo Công văn này gửi báo giá về địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 28/02/2023. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./. Trân trọng cảm ơn!
 
Top